Eman iritzia

Zure iradokizunak lagungarri izanen zaizkigu gure zerbitzua hobetzeko: seaostadar@gmail.com

Las Cañas urtegiaren eta bertako zerbitzuaren gaineko zure iruzkin, esperientzia eta iradokizunak ondoko helbidera igor ditzakezu:

Zure iritzia ondoko formularioaren bidez ere eman dezakezu. Horrela, zure iritziak jendaurrean azalduko dira iritzien ohol honetan, beste erabiltzaile batzuek ere irakur ditzaten. 

Imagen de seguridad