Babestea Inprimatu
Urtegiko sistema osoa naturalizatzeko prozesua ohi ez bezalakoa izan da. Eremura ongi egokitutako landareak edukitzeagatik eta, faunari dagokionez, aberatsa eta askotarikoa izateagatik, Natur Erreserba izendatu zuen Nafarroako Gobernuak 1987an. Hegaztiak Babesteko Alde Berezien Europako Sarean sartua dago urtegia, eta 1997an, Pitillasko aintzirarekin batera, nazioarteko garrantzia duten hezeguneak direla-eta, Ramsarko Hitzarmenaren zerrendan sartu zuten. Hegazti urtarren habitatak zirela-eta egin zuten, batez ere. 

Las Cañas

Hain zuzen ere, lurralde honetan gauzatzen diren legezko baliabideak honako hauek dira:

• Apirilaren 10eko 6/1987 Foru Legea, lurraldea babestu eta erabiltzeko eskualdeko hirigintza arauei buruzkoa. Horren bidez, natur erreserbak izendatzen dira.

• 1987ko abenduaren 29ko 289/1987 Foru Dekretua (1988ko otsailaren 19ko Nafarroako Aldizkari Ofiziala, 23.a). Foru dekretu horren bidez natur erreserben zedarriztapen grafikoa ezartzen da.

• 1990eko abenduaren 27ko Erabakia, Hegaztien Babesgune Berezitzat jo zuena (B-134).

• Nafarroako erreserba naturalen erabilera eta kudeaketa planei buruzko arau orokorrak ematen dituen apirilaren 11ko 138/1991 Foru Dekretua.

• Apirilaren 11ko 139/1991 Foru Dekretua, El Salobre edo Las Cañas urtegiaren natur erreserban aisialdi eta jostetako jarduerak antolatzeko arauak ezarri zituena.

• Apirilaren 3ko 86/1995 Foru Dekretua, Hegaztien Babesgune Berezitzat hartutako zonetan dauden Basa Fauna Zaintzeko Eremuak izendatzen dituena.

• 9/1996 Foru Legea, ekainaren 17koa, Nafarroako naturguneei buruzkoa.

• 804/1996 Foru Agindua, uztailaren 31koa, Vianan dagoen El Salobre edo Las Cañas Urtegiko Natur Erreserba eta Hegaztien Babesgune Berezia Nazioarteko Garrantzia duten Eremu Hezeen zerrendan sartzea proposatzen duena, ur-hegaztien habitatei buruzko Ramsar-eko Hitzarmenaren arabera.

• 307/1996 Foru Dekretua, irailaren 2koa, zenbait Erreserba Integral eta Natur Erreserbaren inguruko babesguneen zedarriztapen grafikoa onesten duena.

• 926/1996 Foru Agindua, irailaren 6koa, Nafarroako naturgune, habitat eta erabilera publikoko mendien lehen inbentarioa onesten duena.

• 4/1997 Foru Dekretua, urtarrilaren 13koa, Nafarroako Hezeguneen Inbentarioa onesten duena.

• 265/1998 Foru Dekretua, irailaren 7koa, lurraldea eta naturguneak babestearekin zerikusia duten nekazaritza eta ingurugiroaren arloko laguntzak onesten dituena.

• 230/1998 Foru Dekretua, uztailaren 6koa, Nafarroako Natur Erreserbak Erabili eta Kudeatzeko Plan Zuzentzaileak onesten dituena.

• Nazioarteko Garrantzia duten Hezeguneen Zerrendan dago, 1996ko irailaren 13an Ministroen Kontseiluak hala erabaki zuelako (278. Estatuko Aldizkari Ofiziala, azaroaren 18koa).